MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

Pozice:

 • senior konzultant

Specializace:

 • operace očních víček, face-lift, operace prsou, operace nosu

Jazykové dovednosti:

 • angličtina, němčina, ruština

Vzdělání:

 • 2000 – Doktorské studium ukončené  Ph.D. v oboru chirurgie
 • 1991 – Atestace z plastické chirurgie
 • 1986 – I. atestace ze všeobecné chirurgie
 • 1980 – Lékařská fakulta UJEP v Brně, nyní Masarykova Univerzita

Pracovní zkušenosti:

 • od 2011 – SurGal Clinic, plastická a estetická chirurgie, senior konzultant
 • od 2011 – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno – zástupce přednosty Oddělení dětské plastické chirurgie
 • od 2004 – Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno - zástupce přednosty pro školství, zástupce přednosty pro LPP, rekonstrukční část (2009 do 2011)
 • od 1994 – Soukromá praxe v Estetické plastické chirurgii
 • od 1984 do 2003 – Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u sv. Anny Brno              
 • od 1996 – Odborný asistent, LF Masarykova universita Brno
 • od 1985 do 1986 – Chirurgické oddělení, Městská nemocnice, Polní ulice v Brně
 • od 1983 do 1984 – Popáleninové oddělení, Úrazová nemocnice v Brně

Postgraduální studium:

 • 2007 – Klinika plastické chirurgie, Prefectural University Kyoto, Japonsko
 • 2007 – Kurz rekonstrukce boltce, IPRAS Berlín, Německo
 • 2000 – Oddělení plastické chirurgie, Univerzita Singapoure
 • 1999 – Kurz léčby rozštěpů, IPRAS San Francisco, USA
 • 1995 – Kurz estetické plastické chirurgie, Paříž, Francie
 • 1994 – Mezinárodní institut kraniofaciální chirurgie, Dallas, USA
 • 1994 – Kurz kraniofaciální osteosyntézy, Dallas, USA
 • 1992 – Oddělení plastické chirurgie II.chirurgické kliniky AKH, Vídeň                                       
 • 1989 – Kurs mikrochirurgie, Jena, Německo

Výzkumná činnost:

 • 2006–2008 – Grant IGA MZ ČR, řešitel: „Vytvoření algoritmu pro chirurgickou léčbu obrovských vrozených  pigmentových névů“, č. NR/8833-3/ 2006.
 • 2001–2003 – Grant IGA MZ ČR, spoluřešitel: „Stanovení diagnostických a léčebných postupů ORL lékaře a plastického chirurga při řešení onemocnění pacientů s kraniofaciálními deformitami“, č. NE/ 6602-3/ 2001.

Členství v odborných společnostech:

 • Společnost plastické chirurgie  ČLS JEP
 • Společnosti estetické chirurgie ČSL JEP vědecký sekretář (2005–2008), člen revizní komise (od 2008)
 • Společnost chirurgie ruky ČLS JEP
 • Společnost pro užití laseru v medicíně ČLS JEP
 • International Colleage of Surgeons ICS, pokladník České sekce ICS (od 2010)
 • Diplom pro používání titulu  F.I.C.S. (od 2009)
 • Nadační fond Šťastný úsměv,  předsedkyně správní rady (od 2009)